Teedeehituse projektide juhtimine

Teedeehituse projektide juhtimine

Viime teie planeeritud projektid tulemuslikult ellu.

Projektijuhtimise teenused, mida osutame:

  • Teedeehitus protsessi koordineerimine ja dokumentatsiooni korrashoidmine.
  • Ajakava ja eelarve planeerimine ning jälgimine.
  • Projektimeeskonna komplekteerimine ja juhtimine.
  • Ehitustöödeks erinevate lubade väljastamiseks suhtleme ametkondadega.