Kaevetööd ja pinnasetööd

Kaevetööd ja pinnasetööd

Kaevetööd ja pinnasetööd

  • Teede, platside, hoonete süvendi kaevamine ja täitetööd.
  • Ettevalmistavad tööd ehitusobjektidel.
  • Vundamendiaukude kaevetööd.
  • Väljakaevatud mittekõlbliku materjali äravedu ja utiliseerimine.
  • Kaeveloa taotlemine. See annab õiguse kaevetööde tegemiseks.